Research

I have just finalized my PhD dissertation on the mechanisms of change involved in successful treatment of posttraumatic stress symptoms by psychological interventions.

Kangaslampi, S. (2019). Mechanisms of change in psychological treatment of posttraumatic stress symptoms among children and adolescents. PhD Dissertation, Tampere University, Finland. Available at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1188-9

My more wide-ranging research interests include trauma-related and psychotic mental disorders, (autobiographical) memory, intelligence and cognitive enhancement, psychopharmacology and the therapeutic and research uses of psychedelics, statistical methods in psychology, philosophy of psychology, and open science principles and practices. I am very open to suggestions for research collaboration on these and related topics.

Publications in peer-reviewed journals | Julkaisuja vertaisarvioiduissa lehdissä

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. (In press). Mechanisms of change in psychological interventions for posttraumatic stress symptoms: A systematic review with recommendations. Current Psychology.

Isosävi, S., Diab, S., Qouta, S., Kangaslampi, S., Sleed, M., Kankaanpää, S., Puura, K., & Punamäki, R.-L. (In press). Caregiving representations in war conditions: Associations with maternal trauma, mental health, and mother-infant interaction. Infant Mental Health Journal.

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. (2019). Changes in traumatic memories and posttraumatic cognitions associate with PTSD symptom improvement in treatment of multiply traumatized children and adolescents. Journal of Child and Adolescent Trauma. (Online)

Peltonen, K. & Kangaslampi, S. (2019). Treating children and adolescents with multiple traumas: a randomized clinical trial of narrative exposure therapy. European Journal of Psychotraumatology, 10. doi: 10.1080/20008198.2018.1558708 (Online)

Garoff, F., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. (2019). Development and implementation of a group based mental health intervention for unaccompanied minors. Scandinavian Journal of Psychology, 60. doi: 10.1111/sjop.12497 (Online)

Peltonen, K., Kangaslampi, S., Saranpää, J., Qouta, S., & Punamäki, R.-L. (2017). Peritraumatic dissociation predicts posttraumatic stress disorder symptoms via dysfunctional trauma-related memory among war-affected children. European Journal of Psychotraumatology, 8. doi: 10.1080/20008198.2017.1375828 (Online)

Isosävi, S., Diab, S., Kangaslampi, S., Qouta, S., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamäki, R.-L. (2017). Maternal trauma affects prenatal mental health and infant stress regulation among Palestinian dyads. Infant Mental Health Journal. doi: 10.1002/imhj.21658 (Online)

Peltonen, K., Kangaslampi, S., Qouta, S., & Punamäki, R.-L. (2017). Trauma and autobiographical memory: contents and determinants of earliest memories among war-affected Palestinian children. Memory, 25(10). 1347-1357. doi: 10.1080/09658211.2017.1303073 (Online)

Kangaslampi, S., Punamäki, R.-L., Qouta, S., Diab, M., & Peltonen, K. (2016). Psychosocial group intervention among war‐affected children: An analysis of changes in posttraumatic cognitions. Journal of Traumatic Stress, 29, 546-555. doi: 10.1002/jts.22149 (PubMed)

Kangaslampi, S., Garoff, F., & Peltonen, K. (2015). Narrative exposure therapy for immigrant children traumatized by war: study protocol for a randomized controlled trial of effectiveness and mechanisms of change. BMC Psychiatry, 15:127. doi: 10.1186/s12888-015-0520-z  (Open Access)

Isoaho, P., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. (2015). Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: tapaustutkimus. Psykologia, 05/2016.

Talks & posters at scientific conferences | Puheenvuoroja ja postereita tieteellisissä konferensseissa

Kangaslampi, S., Garoff, F., & Peltonen, K. Network structure of posttraumatic stress symptoms among 2,792 severely traumatized refugees in Kenya. Flashtalk at the 16th European Society for Traumatic Stress Studies Conference. June 14-16, 2019, Rotterdam, The Netherlands.

Kangaslampi, S. Pakolaistaustaisten lasten traumaoireiden näyttöön perustuva hoito. Oral presentation at Psykoterapiatutkimuksen päivät. February 14-15, 2019, Jyväskylä, Finland.

Garoff, F., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. A two-step model of trauma care in accommodation units for unaccompanied minors – A pilot study. Poster at the 34th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies. November 8-10, 2018, Washington, DC, USA.

Peltonen, K. & Kangaslampi, S. Treating children with multiple traumas – A randomized controlled trial in pragmatic clinical setting. Poster at the 34th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies. November 8-10, 2018, Washington, DC, USA.

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. Treating children and adolescents with multiple traumas – A pragmatic randomized controlled trial of Narrative Exposure Therapy. Oral presentation at the Nordic Child and Adolescent Psychiatric Research Meeting 2018. August 30, 2018, Turku, Finland.

Garoff, F., Kangaslampi, S. & Peltonen, K. Development and implementation of a group based mental health intervention for unaccompanied minors: a pilot study. Oral presentation at the Nordic Child and Adolescent Psychiatric Research Meeting 2018. August 30, 2018, Turku, Finland.

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. Mechanisms of change in psychological treatment of pediatric PTSD – Findings from a systematic review and a randomized controlled trial. Oral presentation at the 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. July 23-27, 2018, Prague, Czech Republic.

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. Earliest memories of school-age children in Finland and Palestine. Poster at the 25th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development. July 15-19, 2018, Gold Coast, Australia.

Peltonen, K., Garoff, F., & Kangaslampi, S. Two-step model of trauma care in accommodation units of unaccompanied minors –  A pilot study. Oral presentation at the 32nd Nordic Congress of Psychiatry. June 15, 2018, Reykjavik, Iceland.

Garoff, F., Peltonen, K., & Kangaslampi, S. Preventive Group-based Mental Health Intervention for Unaccompanied Minors. Oral presentation at the Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar. November 11, 2017. Gothenburg, Sweden.

Kangaslampi, S., Garoff, F., & Peltonen, K. Narrative Exposure Therapy for immigrant children traumatized by war: Results from a randomized controlled trial. Oral presentation at the “Refugee Youth in Europe and Low-Income Countries” symposium at the 17th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP). July 9, 2017, Geneva, Switzerland.

Isosävi, S., Diab, S., Kangaslampi, S. Qouta, S., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamäki, R-L. Sotatraumatisoituneiden äitien mielikuvat vauvoistaan ovat yhteydessä mielenterveyteen ja äiti-vauva-vuorovaikutukseen. Poster at Psykologia 2016. August 25, 2016, Tampere, Finland.

Kangaslampi, S., Punamäki, R-L., Qouta, S., Diab, M., Peltonen, K. Psychosocial Intervention for PTSD among War-Affected Children: An Analysis of Changes in Posttraumatic Cognitions. Poster at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development. July 10-14, 2016, Vilnius, Lithuania.

Isosävi, S., Diab, S., Kangaslampi, S., Qouta, S., Kuittinen, S., Puura, K., Punamäki, R-L. Mothers’ high-risk representations of infant in the context of military conflict: associations with maternal mental health and mother-infant interaction. Presentation at the 15th World Congress of the World Association of Infant Mental Health (WAIMH). May 29 – June 2, 2016. Prague, Czech Republic.

Peltonen, K., Kangaslampi, S., & Garoff, F. The effectiveness of Narrative Exposure Therapy among refugee children: The study protocol of a randomized control trial. Presentation at the 14th Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies: “Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice”. June 10-13, 2015, Vilnius, Lithuania.

Kangaslampi, S., Peltonen, K., Qouta, S., Diab, M., & Punamäki, R-L. Evidence-based trauma interventions: how and for whom do they work? Results from “Teaching Recovery Techniques” intervention among Palestinian children. Presentation at the 13th European Conference on Traumatic Stress: “Trauma and Its Clinical Pathways: PTSD and Beyond”. June 6-8, 2013. Bologna, Italy.

Other talks and appearances | Muita esiintymisiä

“Traumatisoituneen nuoren kohtaaminen”. Koulutus Helsingin kaupungin sote-alojen työntekijöille, 11.9.2019, Helsinki.

Vanhemman ja lapsen trauma kehityksellisessä kontekstissa“. Luento HUS Lastenpsykiatrian koulutussarjassa, 24.10.2018, Helsinki.

Psilosybiini- ja MDMA-avusteinen terapia – miksi, mitä, miten?“. Luento Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden Stimulus ry:n pyynnöstä, 22.10.2018, Jyväskylä.

Psykedeelien hyötykäyttö tieteellisen tutkimuksen kohteena”. Esitys Uudet päihdeilmiöt ja haittojen vähentäminen -seminaarissa, Päihdepäivät 2018. 16.5.2018, Helsinki. (YouTube)

Traumaperäisesti oireileva lapsi koulussa“. Koulutus Tampereen kaupungin perusopetuksen opettajille. 19.4.2018, Tampere.

Ihmisiä, siis eläimiä -podcast. 3.3.2018 (YouTube)

“Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuorta kohdattaessa“. Luento Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 26.9.2017, Helsinki.

“Hyödyllistä psykedeliaa”, radiovieraana Juuso Pekkisen ohjelmassa. Yle Puhe, 11.9.2017. (Yle Areena)

Traumatisoituneet ja ilman huoltajaa tulleet: Tehokkaan auttamisen malli”. Esitys Yksin Suomessa -seminaarissa 14.12.2016, Tampereen yliopisto. (YouTube)

“Narratiivinen altistusterapia – taustaa, käytäntöä, tutkimusta”. Luento Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n vuosikokousseminaarissa. 9.4.2016, Helsinki.

“Tietoisuus”, radiovieraana Docventures-sarjan jaksoon “Psyyke”. Yle Puhe, 30.10.2013. (Yle Areena | YouTube)

“Psykologia ja psykedeelit – harharetki vai menetetty mahdollisuus?”. Luento Psykologian harharetkiä -sarjassa, Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liiton SPOL-seminaari, 29.1.2011.

Teaching | Opetus

Clinical training in Narrative Exposure Therapy, 2018-2019.

Supervisor for 10 Bachelor’s theses, University of Tampere, 2016-2019.

Co-supervisor for 3 Master’s theses, University of Tampere, 2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia I / Psychology of Health and Mental Health 1, Bachelor-level course, 5 ECTS, University of Tampere, Spring 2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia II / Psychology of Health and Mental Health 2, Bachelor-level course, 5 ECTS, University of Tampere, Autumn 2016.

Lasten oikeuspsykologia / Children’s Forensic Psychology. Master-level course, 5 ECTS, University of Tampere, Spring 2016

Visiting lecturer

  • Lasten interventiot / Psychological Interventions for Children, University of Tampere, Autumn 2018
  • Lasten oikeuspsykologia / Children’s Forensic Psychology, University of Tampere, Spring 2015
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologia I / Psychology of Health and Mental Health I, University of Tampere, Spring 2015, Spring 2018, Spring 2019.

Peer reviewer for | Vertaisarvioijana julkaisuissa

International Journal of Law and Psychiatry

Psychology Research and Behavior Management