(suomi)

Dr. Samuli Kangaslampi

PhD in Psychology, Licensed Clinical Psychologist

University Lecturer, Postdoctoral Researcher, Trainer

 

Fields of Expertise and Interest

  • psychological trauma and traumatic stress
  • effects of trauma and stress on child and adolescent development
  • psychotherapy research, mechanisms of change involved in psychological treatment
  • autobiographical memory, earliest memories, traumatic memories
  • psychoactive substances, psychedelics

I am chairperson of the Finnish Psychotrauma Society and board member of the Finnish Association for Psychedelic Research, as well as a member of the Finnish Psychological Association, the Society of Scientific Hypnosis in Finland, the International Society for Research on Psychedelics, and the MIND Foundation. I am permanently employed as University Lecturer in clinical psychology at Tampere University and currently affiliated as Postdoctoral Researcher at Maastricht University and Senior Researcher at INVEST, University of Turku.

Speaker and Trainer

I am available for speeches, lectures, presentations, trainings etc. on the above topics at different levels of expertise, in English or Finnish.

I have given lectures and trained professionals at a wide variety of events organized by, e. g., the Hospital Districts of Pirkanmaa, Helsinki and Uusimaa, and Southwest Finland, the City of Tampere, the City of Helsinki, Johns Hopkins University, Maastricht University, Tampere University, University of Jyväskylä, University of Turku, Tampere Vocational College, the Deaconess Foundation, Central Union for Child Welfare, the Network for Preventive Substance Abuse Work, Psychologists for Social Responsibility.

Contact me at  samuli @ kangaslampi . net

ORCID iD: 0000-0002-0480-9806  Research profile

 

Samuli Kangaslampi

Psykologian tohtori, laillistettu psykologi

Yliopistonlehtori, post doc -tutkija, kouluttaja

 

Osaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita

  • psyykkinen trauma, trauman seuraukset, traumaperäiset oireet ja niiden hoito
  • trauman ja stressin vaikutukset lasten ja nuorten kehitykselle
  • psykoterapiatutkimus, psykologisen hoidon vaikutusmekanismit
  • elämäkertamuisti, varhaisimmat muistot, traumaattiset muistot
  • psykoaktiiviset aineet, psykedeelit

Olen Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja ja Psykedeelitutkimusyhdistyksen hallituksen jäsen sekä Psykologiliiton, Tieteellinen Hypnoosi ry:n, International Society for Research on Psychedelicsin ja MIND-säätiön jäsen. Toimin vakituisena yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa psykologian oppiaineessa, ja olen postdoc-tutkija Maastrichtin yliopiston neuropsykologian ja psykofarmakologian laitoksella sekä erikoistutkija Turun yliopiston INVEST-keskuksessa.

Koulutukset ja esitykset

Pidän mielelläni esityksiä etenkin yllä mainituista aiheista, yleistajuisista puheista tai katsauksista yksittäisiin luentoihin tai koko päivän koulutuksiin ammattilaisille, suomeksi tai englanniksi. Elokuuhun 2024 saakka Suomessa vain etäesiintymisiä.

Eniten kokemusta minulla on yliopistotasoisesta luennoinnista sekä sote- ja opetusalojen ammattilaisten kouluttamisesta. Olen luennoinut ja kouluttanut mm. seuraavien toimijoiden tapahtumissa: HUS, PSHP, VSSHP, Diakonissalaitos, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Johns Hopkinsin yliopisto, Maastrichtin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen seudun ammattiopisto, EPT-verkosto, Lastensuojelun keskusliitto, Psykologien sosiaalinen vastuu.

Yhteydenotot kaikissa asioissa sähköpostitse: samuli @ kangaslampi . net

ORCID iD: 0000-0002-0480-9806  Tutkimusprofiili