(suomi)

Dr. Samuli Kangaslampi

PhD in Psychology, Licensed Clinical Psychologist

University Instructor, Postdoctoral Researcher

 

Fields of Expertise and Interest

 • psychological trauma and posttraumatic symptoms
 • effects of child and parent trauma on child and adolescent development
 • clinical trials on psychotherapy, mechanisms of change involved in psychological treatment
 • autobiographical memory, earliest memories, traumatic memories
 • psychopathology, severe mental disorders
 • psychoactive substances, psychedelics – therapeutic uses and abuse

I am a member of the board of the Finnish Psychotrauma Society and chairperson of the Finnish Association for Psychedelic Research, as well as a member of the Finnish Psychological Association, the Society of Scientific Hypnosis in Finland, and the MIND Foundation. I currently work as university instructor in mental health psychology at Tampere University.

Speaker and Trainer

I am available for speeches, lectures, presentations, trainings etc. on the above topics at different levels of expertise, in English or Finnish.

I have given lectures and trained professionals at a variety of events organized by, e. g., the Hospital Districts of Pirkanmaa, Helsinki and Uusimaa, and Southwest Finland, the City of Tampere, the City of Helsinki, Johns Hopkins University, Tampere University, University of Jyväskylä, the Deaconess Foundation, Central Union for Child Welfare, the Network for Preventive Substance Abuse Work, Psychologists for Social Responsibility.

Contact me at  samuli @ kangaslampi . net

ORCID iD: 0000-0002-0480-9806  Research profile

 

Samuli Kangaslampi

Psykologian tohtori, laillistettu psykologi

Yliopisto-opettaja (vs.), tutkija

 

Osaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita

 • psyykkinen trauma, trauman seuraukset, traumaperäiset oireet ja niiden hoito
 • oman tai vanhemman trauman vaikutus lapsen ja nuoren kehitykselle
 • psykoterapiatutkimus, psykologisen hoidon vaikutusmekanismit
 • autobiografinen muisti, varhaisimmat muistot, traumaattiset muistot
 • vakavat mielenterveyden häiriöt, psykoosit
 • psykoaktiiviset aineet, psykedeelit – terapeuttinen käyttö ja väärinkäyttö

Olen Suomen Psykotraumayhdistyksen hallituksen jäsen ja Psykedeelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja, sekä Psykologiliiton, Tieteellinen Hypnoosi ry:n ja MIND-säätiön jäsen. Toimin tällä hetkellä Tampereen yliopistolla psykologian yliopisto-opettajana.

Koulutukset ja esitykset

Pidän mielelläni esityksiä etenkin yllä mainituista aiheista, yleistajuisista puheista tai katsauksista yksittäisiin luentoihin tai koko päivän koulutuksiin ammattilaisille, suomeksi tai englanniksi.

Eniten kokemusta minulla on yliopistotasoisesta luennoinnista sekä sote- ja opetusalojen ammattilaisten kouluttamisesta. Olen luennoinut ja kouluttanut mm. seuraavien toimijoiden tapahtumissa: HUS, PSHP, VSSHP, Diakonissalaitos, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Johns Hopkinsin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, EPT-verkosto, Lastensuojelun keskusliitto, Psykologien sosiaalinen vastuu.

Yhteydenotot kaikissa asioissa sähköpostitse: samuli @ kangaslampi . net

ORCID iD: 0000-0002-0480-9806  Tutkimusprofiili